Wybierz rozstaw otworów na śruby

Prywatność I Velonity.pl

1. Prywatność

Informacje ogólne

Poniższe uwagi zawierają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych wymienionym pod tym tekstem.


Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie?


Przetwarzanie danych na tej stronie odbywa się przez operatora strony. Ich dane kontaktowe można znaleźć w Impressum tej strony internetowej.


Jak zbieramy Twóje dane?


Z jednej strony Twóje dane są zbierane, gdy je nam przekazujesz. Mogą to być np. dane, które wprowadzasz w formularzu kontaktowym.


Inne dane są automatycznie rejestrowane przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy godzina wyświetlenia strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na nasza stronę internetowa.


Do czego wykorzystujemy Twóje dane?


Część danych jest zbierana w celu zapewnienia bezbłędnego działania serwisu. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowania użytkownika.


Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?


W każdej chwili masz prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych przez Ciebie danych osobowych. Przysługuje Ci również prawo zadania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce, jeśli masz dodatkowe pytania na temat ochrony danych. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.


Masz również prawo, w określonych okolicznościach, zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Szczegóły można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych w części „Prawo do ograniczenia przetwarzania”.


Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

Kiedy odwiedzasz nasza stronę internetowa, Twóje zachowanie podczas surfowania może zostać ocenione statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Analiza Twójego zachowania podczas surfowania jest zwykle anonimowa; zachowanie podczas surfowania nie może być powiązane z tobą. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie używając określonych narzędzi. Szczegóły można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych pod nagłówkiem „Narzędzia analityczne i reklama”.


Możesz sprzeciwić się tej analizie. O możliwościach sprzeciwu poinformujemy Cię w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.


2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Prywatność

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Traktujemy Twóje dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.


Jeśli korzystasz z tej Website, zbieramy są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu to się dzieje.


Zwracamy uwagę, z transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.


Uwaga dotyczącą odpowiedzialnego organu

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:


DF Automotive GmbH
Marie-Curie-Ring 13
D-24941 Flensburg, DE


Telefon: 0461 / 40 68 45 0
E-Mail: info@velonity.pl


Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, Którą samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).


Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest tylko Twója zgoda możliwe. W każdej chwili możesz odwołać zgodę. Wystarczy nieformalna wiadomość e-mail do nas. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do odwołania.


Prawo do sprzeciwu wobec odwołanie danych w szczególnych przypadkach i reklamy bezpośredniej (art. 21 DSGVO)

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f DSGVO masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn wynikających z Twójej szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. Odpowiednia podstawę prawna, na której opiera sie przetwarzanie, można znaleźć w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. Jeśli wyrazisz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, których to dotyczy, chyba ze będziemy w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych (Sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO).


Jeżeli Twóje dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia reklamy bezpośredniej, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taka reklama bezpośrednią. Jeśli wyrazisz sprzeciw, Twóje dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów reklamy bezpośredniej (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 DSGVO).


Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszeń DSGVO osoby poszkodowane mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków prawnych.


Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do posiadania danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twójej zgody lub w ramach realizacji umowy przekazanej Tobie lub osobie trzeciej w powszechnym formacie nadajacym sie do odczytu maszynowego. Jesli zazadasz bezposredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, nastapi to tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.


Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania poufnych tresci, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysylasz do nas jako operatora witryny, niniejsza witryna uzywa protokolu SSL lub Szyfrowanie TLS. Polaczenie szyfrowane można rozpoznac po tym, ze wiersz adresu przegladarki zmienia sie z „http://” na „https://” oraz po symbolu klodki w wierszu przegladarki.


Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam przesyłasz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.


Szyfrowane transakcje platnicze na tej stronie

Jeżeli po zawarciu umowy odpłatnej istnieje obowiązek przeslania nam danych dotyczących płatności (np. numer konta do autoryzacji polecenia zapłaty), dane te są wymagane do realizacji płatności.


Transakcje płatnicze przy użyciu zwykłych środków płatniczych (Visa/MasterCard, PayPal) są realizowane wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanego polaczenia SSL lub TLS. Polaczenie szyfrowane można rozpoznać po tym, ze wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.


Dzięki szyfrowanej komunikacji dane dotyczące płatności, które nam przekazujesz, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.


Informacje, Blokowanie, Usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawa przysługuje Państwu prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz, w razie potrzeby, prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych na stronie w każdej chwili. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce, jeśli masz dodatkowe pytania na temat danych osobowych.


Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo do zadania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami pod adresem podanym w znak firmowy wydawcy. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:


  • Jeśli kwestionujesz dokładność przechowywanych przez nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas trwania badania masz prawo do zadania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych nastąpiło / odbywa się niezgodnie z prawem, zamiast usunięcia możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych.
  • Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do dochodzenia, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zadać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z Art. 21 (1) DSGVO, należy rozważyć Państwa i nasze interesy. Dopóki nie zostało jeszcze ustalone, czyje interesy przeważają, masz prawo zadać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - poza ich przechowywaniem - mogą być wykorzystywane wyłącznie za Twója zgoda lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub do ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z przyczyn przetwarzane są ważne interesy publiczne Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


Sprzeciw wobec maili reklamowych

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy Website wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku wysyłania niezamówionych reklam, takich jak wiadomości e-mail ze spamem.


3. Inspektor Ochrony Danych

Gesetzlich vorgeschriebener Datenschutzbeauftragter

awnie wymagany inspektor ochrony danych.


DF Automotive GmbH
Oliver Reipschläger
Marie-Curie-Ring 13
D-24941 Flensburg, DE


Tel: +49461 40 68 45 63
E-Mail: ochronadanych@velonity.pl


4. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Cookies

Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookie. Pliki cookie nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie śluza do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i zapisywane przez Twója przeglądarkę.


Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po Twójej wizycie. Inne pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia przez Ciebie. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twójej przeglądarki podczas następnej wizyty.


Możesz ustawić przeglądarka tak, aby była informowana o ustawieniach pliki cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczała akceptacje plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie i aktywowała automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej Website może być ograniczona.


Cookies, które są wymagane do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia określonych funkcji, których Państwo potrzebują (np. funkcja koszyka zakupów), są przechowywane na podstawie Art. 6 ust.1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu bezbłędnego technicznie i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. O ile inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowania użytkownika w Internecie) są przechowywane, są one traktowane oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.


Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twój Browser automatycznie przesyła do nas. To są:


  • Browsertyp i Browserversion
  • używany system operacyjny
  • URL strony odsyłającej
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Czas zadania serwera
  • adres IP

Te dane nie są łączone z innymi źródłami danych.


Dane te są zbierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony ma prawnie uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swójej strony internetowej – w tym celu musza być rejestrowane pliki dziennika serwera.


Formularz kontaktowy

Jeśli wyślesz do nas zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twóje dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, zostaną przez nas zapisane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie przekazujemy tych danych bez Twójej zgody.


Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym opiera się zatem wyłącznie na Twójej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę te możesz w każdej chwili odwołać. Wystarczy nieformalna wiadomość e-mail do nas. Odwołanie nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych przeprowadzonych do odwołania.


Dane, które wprowadzisz w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu, gdy poprosisz nas o ich usuniecie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych (np. po rozpatrzeniu Twójego zadania). Bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.


Zapytanie przez e-mail, telefon lub faks

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub faksu, Twóje zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z tego danymi osobowymi (imię i nazwisko, zapytanie) będą przez nas przechowywane i przetwarzane w celu rozpatrzenia Twójego zapytania. Nie przekazujemy tych danych bez Twójej zgody.


Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, jeżeli Twóje zadanie jest związane z realizacja umowy lub jest niezbędne do wykonania czynności przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie Twójej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO) i/lub naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań.


Dane, które prześlesz do nas za pośrednictwem próśb o kontakt, pozostaną u nas do momentu, gdy zażądasz usunięcia, cofniesz zgody na przechowywanie lub przestanie obowiązywać cel przechowywania danych (np. po rozpatrzeniu Twójego zadania). Bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.


Rejestracja na tej stronie

Możesz zarejestrować się na naszej stronie, aby korzystać z dodatkowych funkcji w serwisie. Wprowadzone w tym celu dane wykorzystujemy wyłącznie w celu skorzystania z odpowiedniej oferty lub usługi, na Którą się Państwo zarejestrowali. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji musza być podane w całości. W przeciwnym razie odmówimy rejestracji.


W przypadku istotnych zmian, takich jak zakres oferty lub zmiany niezbędne technicznie, korzystamy z adresu e-mail podanego podczas rejestracji, aby Cię w ten sposób poinformować.


Dane wprowadzone podczas rejestracji przetwarzane są na podstawie Twójej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W każdej chwili możesz odwołać każda wyrażona zgodę. Wystarczy nieformalna wiadomość e-mail do nas. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które już miało miejsce.


Dane zebrane podczas rejestracji będą przez nas przechowywane przez cały okres rejestracji na naszej stronie internetowej, a następnie zostaną usunięte. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.


Przetwarzanie danych (dane klienta i umowy)

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do nawiązania, treści lub zmiany stosunku prawnego (dane inwentaryzacyjne). Podstawa jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych. Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z naszej strony internetowej (dane dotyczące użytkowania) wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia użytkownikowi korzystania z usługi lub rozliczenia użytkownika.


Zebrane dane klientów zostaną usuńiete po zrealizowaniu zamówienia lub zakończeniu relacji biznesowej. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.


Transmisja danych przy zawarciu umowy dla sklepów internetowych, dealerów i wysyłki towarów

Przekazujemy dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w kontekście realizacji umowy, na przykład firmie, której powierzono dostawę towaru lub bankowi odpowiedzialnemu za realizacje płatności. Dalsze przesyłanie danych nie ma miejsca lub tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo na to wyraźna zgodę. Twóje dane nie będą przekazywane osobom trzecim bez Twójej wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych.


Podstawa przetwarzania danych jest Art. 6 ust.1 lit.b DSGVO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.


Cele przetwarzania zdjęcia rejestracyjnego pojazdu

Podstawa prawna przetwarzania danych rejestracyjnych Państwa pojazdu wynika z Art. 6 ust.1 lit a DSGVO i jest potwierdzona Państwa zgoda. Dane odczytane z dowodu rejestracyjnego pojazdu śluza do identyfikacji numeru kodu producenta (HSN) i numeru kodu typu (TSN), a także obciążenia osi pojazdu. Inne dane osobowe spoza dowodu rejestracyjnego pojazdu nie są w tym procesie przetwarzane. Jednak inne dane rejestracyjne pojazdów zostaną wykorzystane do przyszłego ulepszenia systemu rozpoznawania rejestracji pojazdów.


Po zamknięciu sklepu z felgami i usunięciu plików cookie przesłany dokument rejestracyjny pojazdu nie może być już przypisany do Ciebie osobiście.


Jeśli na przesłanym obrazie nie zostanie rozpoznany żaden dowód rejestracyjny pojazdu, żadne dane osobowe nie zostaną zapisane.


Microsoft Azure jako magazyn danych

Używamy Microsoft Azure do przechowywania danych dla przesłanych przez Ciebie dokumentów rejestracyjnych pojazdu oraz do identyfikacji prawidłowego pojazdu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.


Centrum danych Usługi, z którego korzystamy, znajduje się w Europie (Azure Europe West w Holandii), a dane nie są przekazywane ani wykorzystywane poza Europe.


Dostawca tej usługi jest Microsoft Corporation w One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA.


Twóje dane nie będą przekazywane do tej usługi bez Twójej wyraźnej zgody.


5. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy stron internetowych Google Analytics. Dostawca jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.


Google Analytics używa tak zwanych „plików cookie”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.


Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony ma prawnie uzasadniony interes w analizie zachowan użytkowników w celu optymalizacji zarowno strony internetowej, jak i reklam.


Anonimizacja IP


Na tej stronie aktywowaliśmy funkcje anonimizacji IP. W rezultacie Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przesłany do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie korzystaniem z Internetu. Adres IP przesłany przez Twója przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.


Browser Plugin


Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, ze w takim przypadku nie będzie możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Możesz również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przegladarki dostępna pod poniższym linkiem i zainstaluj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.


Sprzeciw wobec zbieranie danych


Możesz uniemożliwić Google Analytics zbieranie danych, klikając poniższy link. Tutaj wyświetlane są nasze opcje plików cookie. Pliki cookie Google Analytics są zawarte w plikach cookie statystyk: opcje otwierania plików cookie..


Więcej informacji o tym, jak Google Analytics obsługuje dane użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.


Przetwarzanie zamówienia


Zawarliśmy umowę na przetwarzanie zamówień z Google i w pełni wdrażamy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.


Charakterystyka demograficzna w Google Analytics


Ta strona korzysta z funkcji „cechy demograficzne” Google Analytics. Pozwala to na tworzenie raportów zawierających stwierdzenia dotyczące wieku, płci i zainteresowań odwiedzających strony. Dane te pochodzą z reklam opartych na zainteresowaniach od Google i danych odwiedzających od dostawców zewnętrznych. Dane te nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Możesz wyłączyć te funkcje w dowolnym momencie za pomocą ustawień reklam na swoim koncie Google lub ogólnie zabronić zdobyć danych przez Google Analytics, jak opisano w punkcie „Sprzeciw wobec zbieranie danych”.


Matomo (dawniej Piwik)

Ta strona internetowa korzysta z usługi analizy internetowej o otwartym kodzie źródłowym Matomo. Matomo używa tak zwanych „cookies”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania z Website. W tym celu informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są przechowywane na naszym serwerze. Adres IP jest anonimizowany przed zapisaniem.


Pliki cookie Matomo pozostają na Twoim urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia.


Przechowywanie plików cookie Matomo i korzystanie z tego narzędzia analitycznego opiera sia na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w anonimowej analizie zachowan użytkowników w celu optymalizacji zarówno strony internetowej, jak i reklam.


Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej Website nie będą przekazywane stronom trzecim. Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, ze w takim przypadku nie będzie możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.


Jeśli nie zgadzasz się na przechowywanie i wykorzystywanie swoich danych, możesz dezaktywować przechowywanie i używanie tutaj. Tutaj wyświetlane są nasze opcje plików cookie. Pliki cookie Matomo są uwzględniane w statystykach plików cookie: Opcje otwierania plików cookie.


 


Remarketing Google Analytics

 


Nasze strony internetowe korzysta z funkcji Google Analytics Remarketing w polaczeniu z funkcjami cross-device Google AdWords i Google DoubleClick. Dostawca jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.


Te funkcj umozliwiom powiazanie reklamowych grup docelowych utworzonych za pomocą Google Analytics Remarketing z cross-device funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick. W ten sposób na jednym urządzeniu końcowym (np. telefonie komórkowym) mogą być również wyświetlane związane z zainteresowaniami, spersonalizowane komunikaty reklamowe, które zostały dopasowane do Ciebie w zależności od Twójego wcześniejszego użytkowania i zachowan podczas surfowania (np. na tablecie lub komputerze).


Jeśli wyraziłeś na to zgodę, Google polaczy w tym celu historie Twójej przeglądarki internetowej i aplikacji z Twoim kontem Google. W ten sposób te same spersonalizowane komunikaty reklamowe mogą być umieszczane na każdym urządzeniu, na którym logujesz się za pomocą swojego konta Google.


Aby obsługiwać te funkcje, Google Analytics zbiera uwierzytelnione przez Google identyfikatory użytkowników, które są tymczasowo połączone z naszymi danymi Google Analytics w celu zdefiniowania i utworzenia odbiorców dla reklam na różnych urządzeniach.


Możesz sprzeciwić się remarketingowi/targetowaniu na różnych urządzeniach, dezaktywujac spersonalizowane reklamy na swoim koncie Google; Śledź ten link: https://adssettings.google.com/anonymous?hl=pl.


Zestawienie danych zarejestrowanych na Twoim koncie Google opiera się wyłącznie na Twójej zgodzie, Którą możesz wyrazić lub odwołać z Google (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W przypadku procesów zbierania danych, które nie są połączone na Twoim koncie Google (np. ponieważ nie masz konta Google lub wniosłeś sprzeciw wobec polaczenia), podstawa zdobyć danych jest art. 6 ust. 1 lit. f DSVGO. Uzasadniony interes wynika z faktu, że operator serwisu jest zainteresowany anonimowa analiza odwiedzających serwis w celach reklamowych.


Dalsze informacje i przepisy dotyczące ochrony danych można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Google pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.


Google AdWords i śledzenie konwersji Google

Ta strona korzysta z Google AdWords. AdWords to internetowy program reklamowy firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”).


W ramach Google AdWords korzystamy z tzw. śledzenia konwersji. Jeśli klikniesz reklamę umieszczona przez Google, zostanie ustawiony plik cookie do śledzenia konwersji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na komputerze użytkownika. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie śluza do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony tej Website, a plik cookie jeszcze nie wygasł, my i Google możemy rozpoznać, ze użytkownik kliknął reklame i został przekierowany na te stronę.


Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone przez strony internetowe reklamodawców AdWords. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji śluza do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci dowiadują się o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, za pomocą których można by osobiście zidentyfikować użytkowników. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz sprzeciwić się temu wykorzystaniu, po prostu dezaktywując plik cookie śledzenia konwersji Google w swojej przeglądarce internetowej w ustawieniach użytkownika. Nie zostaniesz wówczas uwzględniony w statystykach śledzenia konwersji.


„Cookies konwersji” są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma prawnie uzasadniony interes w analizie zachowan użytkowników w celu optymalizacji zarówno strony internetowej, jak i reklam.


Więcej informacji na temat Google AdWords i Google Conversion Tracking można znaleźć w przepisach Google o ochronie danych: https://policies.google.com/privacy?gl=pl&hl=pl.


Możesz ustawić swoja przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczała akceptacje plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie i aktywowała automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.


Microsoft Bing Ads Conversion Tracking

Ta strona korzysta z Microsoft Bing Ads. Bing Ads to internetowy program reklamowy firmy Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA.


W ramach Microsoft Bing Ads stosujemy tzw. śledzenie konwersji. Po kliknięciu reklamy wyświetlanej przez Microsoft Bing ustawiany jest plik cookie śledzenia konwersji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na komputerze użytkownika. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie śluza do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony tej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, my i Microsoft możemy rozpoznać, ze użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na te stronę.


Każdy klient Microsoft Bing otrzymuje inny plik cookie. Plików cookie nie można śledzić za pośrednictwem Website klientów Bing. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji śluza do tworzenia statystyk konwersji dla klientów Bing, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci dowiadują się o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, za pomocą których można by osobiście zidentyfikować użytkowników. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz sprzeciwić się temu wykorzystaniu, łatwo dezaktywując plik cookie śledzenia konwersji Bing w swojej przeglądarce internetowej w ustawieniach użytkownika. Nie zostaniesz wówczas uwzględniony w statystykach sledzenia konwersji.


„Cookies konwersji” są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony ma prawnie uzasadniony interes w analizie zachowan użytkowników w celu optymalizacji zarówno strony internetowej, jak i reklam.


Wiecej informacji na temat Microsoft Bing Ads i Bing Conversion Tracking można znaleźć w przepisach firmy Microsoft o ochronie danych: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement


Facebook Pixel

Nasza strona internetowa wykorzystuje piksel działania odwiedzających Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) do pomiaru konwersji.


W ten sposób można śledzić zachowanie odwiedzających strony po przekierowaniu na stronę dostawcy poprzez klikniecie reklamy na Facebooku. Pozwala to na ocenę skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badania rynku oraz na optymalizacje przyszłych działań reklamowych.


Zebrane dane są dla nas jako operatora tej strony anonimowe, nie możemy wyciągać żadnych wniosków co do tożsamości użytkownika. Jednak dane są przechowywane i przetwarzane przez Facebooka, aby możliwe było polaczenie z odpowiednim profilem użytkownika, a Facebook może wykorzystywać dane do własnych celów reklamowych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wykorzystania danych Facebooka. Dzięki temu Facebook może umieszczać reklamy na stronach Facebooka i poza Facebookiem. My jako operator strony nie możemy wpływać na to wykorzystanie danych.


Korzystanie z pikseli Facebooka opiera się na Art. 6 ust.1 lit.f DSGVO. Operator serwisu ma prawnie uzasadniony interes w skutecznych działaniach reklamowych, w tym w mediach społecznościowych.


Więcej informacji na temat ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/.


Możesz również wyłączyć funkcje remarketing „Custom Audiences” w sekcji Ustawienia reklam na stronie https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen Aby to zrobić, musisz być zalogowany na Facebooku.


Jeśli nie masz konta na Facebooku, możesz zrezygnowac z reklamy behawioralnej Facebooka na stronie internetowej European Interactive Digital Advertising Alliance: https://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory/.


Możesz również uniemożliwić Facebookowi zbieranie Twoich danych, klikając poniższy link. Tutaj wyświetlane są nasze opcje plików cookie. Piksel Facebooka jest zawarty w marketingowych plikach cookie: Opcje otwierania plików cookie..


Pinterest Tag

Nasza witryna używa tagu działania odwiedzającego z Pinterest, Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA do pomiaru konwersji.


W ten sposób można śledzić zachowanie odwiedzających Websites po przekierowaniu na stronę dostawcy poprzez klikniecie reklamy na Pintereście. Pozwala to na ocenę skuteczności reklam na Pintereście do celów statystycznych i badan rynku oraz na optymalizacje przyszłych działań reklamowych.


Zebrane dane są dla nas jako operatora tej strony anonimowe, nie możemy wyciągać żadnych wniosków co do tożsamości użytkownika. Jednak dane są przechowywane i przetwarzane przez Pinterest, dzięki czemu możliwe jest polaczenie z odpowiednim profilem użytkownika, a Pinterest może wykorzystywać dane do własnych celów reklamowych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wykorzystania danych Pinterest. Dzięki temu Pinterest może umieszczać reklamy na stronach Pinteresta, a także poza nim. My jako operator strony nie możemy wpływać na to wykorzystanie danych.


Tag Pinterest jest używany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator serwisu ma prawnie uzasadniony interes w skutecznych działaniach reklamowych, w tym w mediach społecznościowych.


Więcej informacji na temat ochrony prywatności znajdziesz w polityce prywatności Pinteresta:https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy.


Możesz również uniemożliwić Pinterestowi zbieranie Twoich danych, klikając poniższy link. Tutaj wyświetlane są nasze opcje plików cookie. Tag Pinterest jest zawarty w marketingowych plikach cookie: Otworz opcje plików cookie..


Clarity

Ta strona internetowa korzysta z narzędzia Clarity. Dostawcą jest Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia, https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/ (dalej nazywane "Clarity").


Clarity to narzędzie do analizy zachowań użytkowników na tej stronie internetowej. Clarity szczególnie rejestruje ruchy myszy i tworzy graficzną reprezentację obszarów strony, na które użytkownicy najczęściej przewijają (mapy cieplne). Clarity może również rejestrować sesje, co pozwala nam obserwować korzystanie z stron w formie nagrań wideo. Ponadto otrzymujemy informacje na temat ogólnego zachowania użytkowników na naszej stronie internetowej.


Clarity używa technologii umożliwiających rozpoznawanie użytkownika w celu analizy zachowań użytkowników (np. pliki cookie lub użycie identyfikacji urządzenia). Twoje dane osobowe są przechowywane na serwerach Microsoftu (Microsoft Azure Cloud Service) w Stanach Zjednoczonych.


Jeżeli uzyskano zgodę (Consent), korzystanie z usługi Clarity opiera się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 TTDSG. Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie. Jeżeli zgoda nie została uzyskana, korzystanie z tej usługi opiera się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; operator strony internetowej ma uzasadniony interes w efektywnej analizie zachowań użytkowników.


Dodatkowe szczegóły dotyczące ochrony prywatności w Clarity można znaleźć tutaj: https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/faq.


Przedsiębiorstwo posiada certyfikację zgodnie z "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi mająca na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych przy przetwarzaniu danych w Stanach Zjednoczonych. Każde przedsiębiorstwo certyfikowane zgodnie z DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać od dostawcy pod następującym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active


6. Newsletter

Dane Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać newsletter oferowany na stronie, potrzebujemy od Ciebie adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i wyrażasz zgodę na otrzymywanie biuletyn. Dalsze dane nie są zbierane tylko na zasadzie dobrowolności. Używamy tych danych wyłącznie do wysyłania zadanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.


Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu rejestracji do newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie Twójej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W każdej chwili możesz odwołać swoja zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania newslettera, na przykład poprzez link „rezygnacja z subskrypcji” w newsletterze. Cofniecie nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.


Dane, które zapisałeś u nas w celu subskrypcji newslettera będą przez nas przechowywane do czasu rezygnacji z newslettera i usuńiete po rezygnacji z newslettera. Dane przechowywane przez nas w innych celach (np. adresy e-mail w obszarze członków) pozostają nienaruszone.


Amazon Simple Email Service

Ta strona korzysta z usługi Amazon Simple Email Service do wysyłania biuletynów. Amazon Simple Email Service to oferta Amazon Web Services. Dane wymagane do wysyłki (imię i nazwisko, adres e-mail) są wysyłane tylko do Amazon Web Services na serwerze w UE w momencie wysyłki i nie są tam przechowywane.


Weitere Informationen zum Datenschutz von Amazon Web Services finden Sie unter der URL http://aws.amazon.com/de/privacy/


7. Plugins und Tools

Google reCAPTCHA

Na naszych stronach internetowych używamy „Google reCAPTCHA” (dalej „reCAPTCHA”). Dostawca jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.


Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy dane są wprowadzane na naszych stronach internetowych (np. w formularzu kontaktowym) przez człowieka, czy przez zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego strony na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko odwiedzający wejdzie na stronę internetowa. W celu analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas spędzony przez osobę odwiedzająca witrynę lub ruchy myszy wykonywane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google.


Analizy reCAPTCHA przebiegają całkowicie w tle. Odwiedzający strony nie są informowani o przeprowadzaniu analizy.


Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit.f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed nadużyciami i automatycznym szpiegowaniem oraz przed SPAMEM.


Aby uzyskac wiecej informacji na temat Google reCAPTCHA i polityki prywatnosci Google, zobacz nastepujace linki: https://policies.google.com/privacy?hl=pl und https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.


YouTube

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek z serwisu YouTube obsługiwanego przez Google. Operatorem witryny jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.


Jeśli odwiedzisz jedna z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, zostanie nawiązane polaczenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany, które z naszych stron odwiedziłeś.


Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przyporządkowanie Państwa zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylosowując się z konta YouTube.


YouTube jest używany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.


Więcej informacji na temat postepowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/pl/policies/privacy.


Integracja Trusted Shops Trustbadge

Trusted Shops Trustbadge jest zintegrowany z ta strona internetowa, aby wyświetlać nasz znak jakości Trusted Shops i zebrane opinie, a także oferować kupującym produkty Trusted Shops po złożeniu zamówienia.


Śluzy to ochronie naszych nadrzędnych prawnie uzasadnionych interesów w zakresie optymalnego marketingu naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO. Trustbadge i reklamowane za jego pomocą usługi stanowią ofertę Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia.


Po wywołaniu Trustbadge serwer internetowy automatycznie zapisuje tak zwany plik Server-Logfile, który zawiera np. Twój adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesłanych danych i dostawce wnioskującego (dane dostępowe) oraz dokumentuje rozmowę. Te dane dostępowe nie są oceniane i automatycznie nadpisywane nie później niż siedem dni po zakończeniu Twójej wizyty na stronie.


Inne dane osobowe będą przekazywane do Trusted Shops tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę, po złożeniu zamówienia zdecydujesz się na korzystanie z produktów Trusted Shops lub już zarejestrowałeś się do korzystania. W takim przypadku obowiązuje umowa zawarta miedzy Toba a Trusted Shops.


Google Maps

Ta strona korzysta z usługi mapy Google Maps za pośrednictwem API. Dostawca jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.


Aby korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie Twójego adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.


Mapy Google są używane w celu ułatwienia wprowadzania adresów rozliczeniowych i dostawy. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.


Więcej informacji na temat postepowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Google: https://www.google.de/intl/pl/policies/privacy/.


Byteplant (Adress Validator)

Strona korzysta z Adress Validator firmy Byteplant, dostawca jest Byteplant GmbH Software Solutions & Consulting, Heilsbronner Strasse 4, D-91564 Neuendettelsau.


Byteplant Address Validator śluzy do sprawdzania poprawności adresu rozliczeniowego i adresu dostawy. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.


Więcej informacji na temat postepowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Byteplant: https://www.email-validator.net/de/datenschutz-und-sicherheit.html.


Instagram Plugin

Na tej stronie zintegrowane są funkcje usługi Instagram. Funkcje te są oferowane przez Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.


 


Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie na Instagramie, możesz połączyć tej strony ze swoim profilem na Instagramie, klikając przycisk Instagram. Dzięki temu Instagram może powiązać Twója wizytę na tej stronie z Twoim kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, ze jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez Instagram.


Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit.f DSGVO. Operator serwisu ma prawnie uzasadniony interes w jak najszerszej widoczności w mediach społecznościowych. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.


Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Instagrama: https://instagram.com/about/legal/privacy/.


 


8. Dostawca płatności

PayPal

Na naszej stronie oferujemy m.in. płatność przez PayPal. Dostawca tej usługi płatniczej jest PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (zwany dalej „PayPal”).


Jeśli zdecydujesz się zapłacić przez PayPal, wprowadzone dane płatności zostaną przesłane do PayPal.


Twóje dane są przekazywane do PayPal na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) i art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu realizacji umowy). W każdej chwili masz możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Odwołanie nie wpływa na skuteczność przeszłych operacji przetwarzania danych.


Klarna

Na naszej stronie oferujemy m.in. płatność usługami Klarna. Dostawca jest Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja (dalej „Klarna”).


Klarna oferuje różne opcje płatności (np. zakup na raty). Jeśli zdecydujesz się zapłacić za pomocą Klarna (rozwiązanie kasowe Klarna), Klarna zbierze od Ciebie różne dane osobowe. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych firmy Klarna pod następującym linkiem: https://www.klarna.com/pl/prywatnosc//.


Klarna używa plików cookie, aby zoptymalizować korzystanie z rozwiązania kasowego Klarna. Optymalizacja rozwiązania kasowego stanowi uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 ust.1 lit.f DSGVO. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym i nie powodują żadnych szkód. Pozostają na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuńiesz. Szczegóły dotyczące korzystania z plików cookie Klarna można znaleźć pod następującym linkiem: https://docs.klarna.com/legacy/kco-v2/cookies/.


Twóje dane są przekazywane do Klarna na podstawie Art. 6 ust.1 lit.a DSGVO (zgoda) i Art.6 ust.1 lit.b DSGVO (przetwarzanie w celu realizacji umowy). W każdej chwili masz możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Odwołanie nie wpływa na skuteczność przeszłych operacji przetwarzania danych.


P24

W przypadku płatności za pośrednictwem "P24" płatność jest przetwarzana przez dostawcę usług Przelewy24 (część PayPro SA, Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Polska). Twoje dane udostępnione podczas procesu zamawiania, a także informacje o Twoim zamówieniu zostaną przekazane P24 wyłącznie w celu przetworzenia płatności zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych w P24 można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.przelewy24.pl/en/information-obligation-gdpr-payer


Szybki przelew bankowy

Na naszej stronie internetowej oferujemy miedzy innymi płatność za pomocą „Sofortüberweisung”. Dostawca tej usługi płatniczej jest Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium (zwana dalej „Sofort GmbH”).


Za pomocą procedury „Sofortüberweisung” otrzymujemy potwierdzenie płatności od Sofort GmbH w czasie rzeczywistym i możemy natychmiast rozpocząć wypełnianie naszych zobowiązań.


Jeśli zdecydowałeś się skorzystac z metody płatności „Sofortüberweisung”, wyślij kod PIN i ważny TAN do Sofort GmbH, których może użyć do zalogowania się na Twóje konto bankowości internetowej. Sofort GmbH automatycznie sprawdza stan konta po zalogowaniu i wykonuje przelew do nas za pomocą wysłanego TAN-u. Następnie natychmiast wysyła nam potwierdzenie transakcji. Po zalogowaniu Twója sprzedaż, limit kredytu w rachunku bieżącym oraz istnienie innych rachunków i ich sald są automatycznie sprawdzane.


Oprócz kodu PIN i TAN, wprowadzone dane dotyczące płatności oraz dane osobowe są przesyłane do Sofort GmbH. Twóje dane osobowe obejmują imię i nazwisko, adres, numer(y) telefonu, adres e-mail, adres IP oraz wszelkie inne dane wymagane do przetwarzania płatności. Przekazanie tych danych jest niezbędne do niekwestionowanego ustalenia Twójej tożsamości i zapobiegania próbom oszustwa.


Twóje dane są przekazywane do Sofort GmbH na podstawie Art. 6 ust.1 lit.a DSGVO(zgoda) i Art.6 ust.1 lit.b DSGVO (przetwarzanie w celu realizacji umowy). W każdej chwili masz możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Odwołanie nie wpływa na skuteczność przeszłych operacji przetwarzania danych.


Szczegóły dotyczące płatności za pomocą Sofortüberweisung można znaleźć pod poniższymi linkami: https://www.sofort.de/datenschutz.html und https://www.klarna.com/sofort/.


Stripe

Na naszej stronie oferujemy m.in. płatność karta kredytowa. Dostawca tej usługi płatniczej jest Stripe Payments Europe, Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia.


Jeśli zdecydujesz się zapłacić karta kredytowa, przekażemy numer Twójej karty kredytowej, kwotę zamówienia, numer zamówienia, Twój adres IP, adres rozliczeniowy i adres wysyłki do Stripe. Dane są przekazywane w celu przetwarzania płatności przez dostawce usług płatniczych Stripe Payment Europe Ltd oraz w celu ochrony posiadacza karty kredytowej w przypadku nadużycia karty kredytowej.


Twóje dane są przekazywane do Stripe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A DSGVO (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (przetwarzanie w celu realizacji umowy). W każdej chwili masz możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Odwołanie nie wpływa na skuteczność przeszłych operacji przetwarzania danych.


Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki prywatności Stripe, odwiedź adres URL https://stripe.com/de-pl/legal/ssa/pl


 


icon-cookie-tire-bitten Używamy plików cookie
Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są istotne, podczas gdy inne pomagają nam ulepszać tę witrynę i doświadczenia użytkowników. Klikając na „Akceptuj wszystkie”, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie i innych technologii do przetwarzania Twoich danych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityka prywatności.
checkbox-essenziell Istotne
checkbox-marketing Marketing
checkbox-statistiken Statystyki
checkbox-externe-medien Zewnętrzne media