Wybierz rozstaw otworów na śruby

Powrót do

Reklamacja​

Twój towar jest uszkodzony? Otrzymałeś zły towar? Czy Twoja przesyłka dotarła w uszkodzonym pudełku? 

Z góry przepraszamy za powstałe niedogodności. W przypadku braku lub wadliwego materiału reklamację rozpatrujemy u producenta.


W tym celu potrzebujemy od Ciebie następujących informacji: 


 • Numer zamówienia 
 • Który artykuł jest uszkodzony 
 • Jaka jest reklamacja przedmiotu (krotki opis problemu) 
 • Kiedy wystąpiła wada? 
 • Zdjęcia wady 
 • W przypadku uszkodzenia podczas transportu prosimy również o przesłanie nam zdjęć uszkodzonego opakowania, które należy koniecznie zachować jako dowód
 • Numer śledzenia przesyłki 

Prosimy o przesłanie nam tych informacji pocztą elektroniczną na adres reklamation@df-automotive.de. 


W dni robocze zazwyczaj przetwarzamy Twoją prośbę w ciągu 24 godzin.


Uwaga: Potrzebujemy tych informacji nie później niż trzy dni po otrzymaniu uszkodzonej paczki, aby we właściwym czasie zgłosić szkodę transportową od firmy transportowej.


Czy zauważasz niewielkie uszkodzenia pudełka? Następnie prosimy o poświęcenie czasu na sprawdzenie towaru pod kątem uszkodzeń w obecności przewoźnika przed potwierdzeniem przyjęcia przesyłki.


Jeśli zaakceptowałeś przesyłkę, oczywiście pomożemy Ci zająć się szkodą transportową i jak najszybciej znaleźć rozwiązanie. Odpowiednich informacji potrzebujemy niezwłocznie po przyjęciu przesyłki, ale nie później niż trzeciego dnia po przyjęciu przesyłki (np. przyjęcie przesyłki w czwartek, awizacja najpóźniej do niedzieli). 


Wymiana

Czy mogę bezpośrednio wymienić artykuł? 

Jeśli artykuł jest nieużywany i znajduje się w oryginalnym opakowaniu, możesz wymienić w 30 dni. Ponosisz tylko koszty zwrotu. 


Odwołanie

Zmieniłeś zdanie i chcesz anulować zakup? 

Odstąpienie od umowy kupna – zamówiony towar nie został jeszcze otrzymany:


Skorzystaj w tym celu z naszego formularza anulowania, wypełnij go i wyślij do nas jako plik PDF na adres retouren@df-automotive.de


Prośba o zwrot otrzymanego artykuł: 


Wszystkie produkty z naszego sklepu można zwrócić do DF Automotive (DF Automotive GmbH & Co. KG, Marie-Curie-Ring 13, 24941 Flensburg) w ciągu 30 dni od otrzymania towaru, pod warunkiem, że towar jest kompletny, nieużywany i nieuszkodzony. Prosimy o skorzystanie z naszego formularza odstąpienia od umowy, który dołączasz do zwrotu. Dzięki temu możemy prawidłowo przyporządkować zwracany towar. Ponadto prosimy o poinformowanie nas o odwołaniu i numerze przesyłki zwrotu towaru na adres retouren@df-automotive.de 


Szczegółowe informacje na temat postanowień dotyczących odwołania można znaleźć w naszym oświadczeniu. 


Zwrot kosztów ​

Kiedy otrzymam zwrot pieniędzy, jeśli odstąpię od umowy kupna? 

Po otrzymaniu zwrotu zostanie on natychmiast sprawdzony pod katem kompletności i uszkodzeń. Kwota, Którą zapłaciłeś, zwykle zostanie natychmiast zwrócona z wybrana metoda płatności. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub użytkowania zastrzegamy sobie prawo do ustalenia rabatu. 


Oświadczenie o unieważnieniu 

Metoda unieważnienia 

Prosimy o poinformowanie nas o odstąpieniu od umowy kupna w formie tekstowej. Prosimy o przesłanie listu, faksu lub e-maila. Wysłanie odwołania w odpowiednim czasie jest wystarczające do zachowania terminu, ale nie jest bezwzględnie konieczne do skutecznego wykonania prawa do odwołania. Nasz serwis skontaktuje się z Tobą i omówi, jak postępować z Tobą.


Po pomyślnym zwrocie i sprawdzeniu towaru otrzymasz zwrot pieniędzy. Prosimy o zrozumienie, że zanim będziemy mogli dokonać zwrotu pieniędzy, musimy sprawdzić stan towaru.


Podczas zwrotu towaru należy zwrócić uwagę na prawidłowe opakowanie, aby uniknąć niepotrzebnych uszkodzeń. Najlepiej użyć oryginalnego opakowania do transportu powrotnego. Jeśli nie masz pewności co do właściwego opakowania, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.


Telefon: +49461 430 415 20 
Fax: +49461 / 40 68 45 89  
E-Mail: retouren@df-automotive.de  


Prawo odstąpienia od umowy dla konsumentów

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą w rozumieniu § 14 Kodeksu cywilnego (BGB) (przedsiębiorca to osoba fizyczna lub prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną [Spółka osobowa posiadająca zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań], która w momencie zawierania czynności prawnej działa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej) oraz w momencie zawierania umowy w ramach wykonywania przez Ciebie działalności gospodarczej lub samodzielnie w przypadku prowadzenia działalności na własny rachunek, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje. W odniesieniu do konsumentów (konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być związane z jej działalnością handlową lub zawodową prowadzoną na własny rachunek):


Pouczenie o odstąpieniu 

Prawo odstąpienia od umowy 

Masz prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu 30 dni bez podania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wynosi 30 dni od dnia, w którym Państwo lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towarów.


Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. list wysłany pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W tym celu mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 


Adres​: 
DF Automotive GmbH
Marie-Curie-Ring 13
D-24941 Flensburg,DE
Telefon: +49461 / 430 415 20
Fax: 0461 / 40 68 45 89 
E-Mail: retouren@df-automotive.de
Dyrektorzy zarządzający: Daniel Jonas, Felix Lemke
Internet: http://www.df-automotive.de
Numer identyfikacyjny VAT: DE282006602
Numer rejestru: HRB 9221 FL
Sąd rejestrowy:​ Flensburg 


Konsekwencje odwołania ​

Jeśli odwołasz te umowę, zapłacimy Ci wszystkie płatności, które od Ciebie otrzymaliśmy, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybrania przez Ciebie innego rodzaju dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o anulowaniu niniejszej umowy. W celu dokonania takiego zwrotu wykorzystamy ten sam sposób płatności, który został użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku nie zostaną Państwo obciążeni żadnymi opłatami z tytułu takiego zwrotu. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Musisz zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformujesz nas o anulowaniu niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślesz towar przed upływem czternastu dni. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Ponosisz odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów..


 • Umowy o dostawę towarów, które nie są gotowe i których wykonanie decyduje o indywidualnym wyborze lub ustaleniu przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta,
 • Umowy na dostawę towarów, które mogą się szybko zepsuć lub których termin przydatności do spożycia zostałby wkrótce przekroczony
 • Umowy o dostawę zapieczętowanych towarów, które ze względu na ochronę zdrowia lub higienę nie nadają się do zwrotu, jeżeli zapieczętowanie zostało usunięte po dostarczeniu,
 • Umowy na dostawę towarów, jeżeli zostały one nierozłącznie połączone z innymi towarami po dostarczeniu ze względu na swój charakter, 
 • Umowy na dostawę napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona przy zawieraniu umowy, ale które mogą być dostarczone nie wcześniej niż 30 dni po zawarciu umowy i których aktualna wartość zależy od wahań na rynku, na których przedsiębiorca nie ma wpływu,
 • Umowy na dostawę nagrań dźwiękowych lub wideo lub oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli pieczęć została zerwana po dostarczeniu,
 • Umowy o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

Finansowane umowy ​

Jeżeli sfinansujesz tę umowę z pożyczki, a następnie ją anulujesz, nie jesteś już związany umową pożyczki, pod warunkiem, że obie umowy stanowią jeden podmiot gospodarczy. Jest to szczególnie prawdopodobne, jeśli jesteśmy jednocześnie Państwa pożyczkodawcą lub jeśli Państwa pożyczkodawca korzysta z finansowania naszego udziału. Jeśli pożyczka została nam już przyznana w momencie odstąpienia od umowy lub zwrotu towaru, pożyczkodawca w stosunku do Ciebie wchodzi w zakres naszych praw i obowiązków wynikających z finansowanej umowy w zakresie skutków prawnych odstąpienia od umowy lub zwrotu. To ostatnie postanowienie nie ma zastosowania w przypadku, gdy przedmiotem niniejszej umowy jest nabycie instrumentów finansowych (np. papierów wartościowych, walut lub instrumentów pochodnych). Jeżeli chcą Państwo w jak największym stopniu uniknąć zobowiązań umownych, należy skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, a także odstąpić od umowy pożyczki, jeśli przysługuje Państwu również prawo do odstąpienia od umowy.


 


Koniec pouczenia o odstąpieniu 

 


icon-cookie-tire-bitten Używamy plików cookie
Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są istotne, podczas gdy inne pomagają nam ulepszać tę witrynę i doświadczenia użytkowników. Klikając na „Akceptuj wszystkie”, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie i innych technologii do przetwarzania Twoich danych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityka prywatności.
checkbox-essenziell Istotne
checkbox-marketing Marketing
checkbox-statistiken Statystyki
checkbox-externe-medien Zewnętrzne media